TỔ QUỐC TÔI

CHÚC XUÂN

THÔNG TIN

LIÊN KẾT WEB

mấy giờ rồi

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Chiến)
 • (Hà Thị Nhung)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  1.png ThayLoiMuonNoiThang11NghiVeTha_3htbm.mp3 ThayLoiMuonNoiThang11NghiVeTha_3htbd.mp3 Snt5.flv Sn.flv Hinhanh83depnhat1.png Snt23.flv CHUC_TET.jpg Snt1.flv Sn_11.flv Sn_10.flv Snhat.flv ProShow_Slideshow.flv Do_anh.flv CHUC_MUNG_SINH_NHAT_THANG_11.flv 10978556_1012646122083438_4305569466079063658_n.jpg Qua_Tang_Cuoc_Song__Khong_Chiu_Buong_Tay.flv HappyNewYear2015.jpg IMG_6862.jpg

  ĐƯỜNG TỚI TRI THỨC

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  LỊCH VÀ ĐỒNG HỒ

  TIN GIÁO DỤC

  (Hỗ Trợ trực tuyến

  máy tính

  Từ điển

  LỜI CHÚC

  LỜI NHẮC

  XEM LỊCH

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  CHỦ ĐỀ

  CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11

  GIAO LƯU HOA CÚC TRẮNG

  PHÓNG SỰ VỀ CÔNG TRÌNH CÔNG VIÊN CHỦ QUYỀN TỔ QUỐC

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mạc Văn Hinh
  Ngày gửi: 14h:13' 12-12-2016
  Dung lượng: 41.5 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  TAND HUYỆN ĐÔNG GIANG
  BAN THANH TRA NHÂN DÂN

  Số: 02/KH/TTND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Đông Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  Về việc thanh tra công tác tài chính cơ quan năm 2016

  - Căn cứ Luật Thanh tra 2010;
  - Căn cứ Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân;
  - Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn Tòa án nhân dân huyện Đông Giang;
            - Căn cứ kế hoạch tổ chức và hoạt động nhiệm kì 2014- 2016 của Ban thanh nhân dân Tòa án nhân dân huyện Đông Giang. Nay Ban Thanh tra nhân dân Tòa án nhân dân huyện Đông Giang đề ra kế hoạch thanh tra Công tác tài chính đơn vị năm 2016 với những nội dung cụ thể sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  - Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý tài chính cơ quan; bảo đảm đúng nguyên tắc thu, chi; thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
  - Phát hiện kịp thời những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết, khắc phục; không để những thiếu sót ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó cùng nhau xây dựng cơ quan ngày một đi lên.
  - Tăng cường tinh thần làm chủ và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCC và NLĐ trong cơ quan.
  - Phản ảnh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban Chấp hành Công đoàn nắm bắt và chỉ đạo trong hoạt.
  - Việc thanh tra phải cụ thể, chi tiết, trung thực, khách quan và dân chủ.
  II. NỘI DUNG KIỂM TRA
  Kiểm tra toàn bộ hoạt động tài chính năm 2016 của đơn vị, bao gồm:
  - Tổng kinh phí được cấp trong năm:
  + Nguồn kinh phí tự chủ.
  + Kinh phí không thực hiện tự chủ.
  + Kinh phí được bổ sung trong năm.
  + Kinh phí hỗ trợ.
  - Tình hình sử dụng kinh phí trong năm:
  + Rút dự toán từ Kho bạc bằng tiền mặt.
  + Chuyển lương và các khoản như lương.
  + Chuyển bảo hiểm.
  + Chuyển công tác phí.
  + Các khoản chuyển khác.
  - Tồn quỹ tính đến thời điểm hiện tại.
  - Hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến thu, chi, thanh quyết toán.
  III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ THÀNH PHẦN KIỂM TRA
  1 Thời gian kiểm tra: 08 giờ 00 phút ngày 26/12/2016 (thứ ba).
  2 Hình thức tổ chức: Kiểm tra trực tiếp tại phòng họp tầng II của cơ quan.
  3. Thành phần:
  * Thành phần kiểm tra:
  - Ban Thanh tra nhân dân: Đ/c Mạc Văn Hinh.
  - Kính mời đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tham gia kiểm tra.
  * Thành phần tham dự phía cơ quan:
  - Thủ trưởng cơ quan: Đ/c Nguyễn Tấn trường.
  - Kế toán: Đ/c Nguyễn Hồng Sơn.
  - Thủ quỹ: Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh.
  IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO VIỆC KIỂM TRA
  1. Ban Thanh tra nhân dân:
  - Lập kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra cụ thể; chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho việc kiểm tra; mời đại diện Ban Chấp hành Công đoàn tham gia thành phần kiểm tra.
  2. Thủ trưởng cơ quan: Tạo điều kiện về chủ trương; sắp xếp thời gian tham dự; bố trí vị trí kiểm tra.
  3. Kế toán - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn:
  - Xây dựng báo cáo tài chính năm 2016 cho cụ thể, chi tiết.
  - Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, bảng lương từ tháng 1 đến tháng 12 của năm 2016; các chứng từ liên quan đến thu, chi, thanh quyết toán trong năm.
  * Lưu ý: Các bảng lương, chứng từ liên quan đến thu, chi, thanh quyết toán phải là chứng từ gốc có đấu đỏ.
  4. Thủ quỹ - Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh:
  Chuẩn bị sổ thu - chi, phiếu chi.
  Trên đây là Kế hoạch của Ban Thanh tra nhân dân Tòa án nhân dân huyện Đông Giang về thanh tra công tác tài chính đơn vị năm 2016.

  THANH TRA NHÂN DÂN  Mạc Văn Hinh
   
  Gửi ý kiến

  BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN

  BẢN TIN THỜI SỰ