MẪU PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NƠI CƯ TRÚ NĂM 2011

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lương Chiến (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:19' 12-12-2011
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 422
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐINH TRANG HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ :…………………
Đinh Trang Hòa, Ngày 13 tháng 12 năm 2011

PHIẾU NHẬN XÉT
Đảng viên giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú
2011

Chi uỷ:
Nhận xét ông(bà):
Đơn vị công tác:
Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú như sau:

TT
Thực hiện nhiệm vụ
Tốt
Khá
Trung bình
Chưa tốt

1
Thực hiện nghĩa vụ công dân, công tác xã hội, các quy định nơi cư trú.

2
Đạo đức, lối sống, mối quan hệ với nhân dân.

3
Vận động gia đình xây dựng gia đình văn hoá mới.

4
Tham gia sinh hoạt tổ dân phố, thôn, khu phố. do cấp ủy triệu tập.


Những vấn đề cần phản ánh, trao đổi thêm:Đảng uỷ xã xác nhận TM CHI UỶ CHI BỘ
BÍ THƯT/M ĐẢNG UỶ